Nyt klasselokale

Hovedentreprenør
Nøraa Entreprise A/S

Bygherre
Helsingør Kommune

Opgave
Nyt klasselokaleopført samt renovering af eksisterende lokaler

Udførselsperiode
2012